Българска мъжка гимназия

Българска мъжка гимназия

Българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” в Солун през учебната 1888/1889 година. Снимката е предоставена от Македонския научен институт.

Първият випуск на Солунската мъжка гимназия Първият випуск на Солунската българска мъжка гимназия
46 of 60