Солун

Солун

Скица на художника Владимир Мански от Солун, направена през 1944 г.

Съхранява се в ЦДА, фонд 360К, оп. 2, а.е. 286, л. 4.

Беяз куле Солунската митница
9 of 60