Арката на Галерий

Арката на Галерий

Изглед към арката на Галерий от 1943 г.

Личен архив на проф. Веселин и Боян Бешевлиев

Изглед към Солун Църквата "Св. Димитър"
6 of 60