Ученички от випуск 1902 г. с преподаватели

Ученички от випуск 1902 г. с преподаватели

Снимка на учители и ученички от Солунската девическа гимназия, направена през учебната 1901/1902 г. В средата е директорът Благой Десковски, най-долу първата отдясно наляво е Василка Кочева. РИМ-Благоевград, инв. № 2.4.775.

Ученици от Солунската българска мъжка гимназия Изглед към Солун
4 of 60