Велика Железарова Хаджистоянова като учителка в Солунската девическа гимназия през 1906-1909 г.

Велика Железарова Хаджистоянова като учителка в Солунската девическа гимназия през 1906-1909 г.

Велика Железарова е родена през 1886 г. в Кукуш. През 1897–1902 учи в Българската девическа гимназия в Солун, а в периода 1903-1905 завършва двугодишен курс за учителки по домакинство в Мюнхен. РИМ-Благоевград, инв. № 2.4.642.

Випуск 1905/1906 на Девическата гимназия Ученици от Солунската българска мъжка гимназия
2 of 60