Османска пощенска картичка

Османска пощенска картичка

Османска пощенска картичка с изглед от Бялата кула в Солун. Изпратена е на 30 януари 1910 г. до госпожа Ангелика Попангелова в София от дъщеря й Еленка от Солун. Съхранява се в БИА на НБКМ със сигнатура С І 10699.

Първият випуск на Солунската българска мъжка гимназия Гимнастически курс за учители
48 of 60