Гимнастически курс за учители

Гимнастически курс за учители

Гимнастически курс за учители в Българската мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” в Солун през 1912 г. Снимката е публикувана в Албум - алманах „Македония”, 1931.

Османска пощенска картичка Българският генерален консул в Солун
49 of 60