Българска девойка

Българска девойка

Девойка в българска носия от с. Зарово, Солунско.

Снимката е публикувана в Сборник Солун, 1934.

Учредителен конгрес на Народно-федеративната партия Панчо Дорев със съпругата му
58 of 60