Ученици в българското начално училище

Ученици в българското начално училище

Ученици в българското начално училище в Солун. Съхранява се в Македонския научен институт, а.е. 255.

Османска пощенска картичка Българската католическа семинария
52 of 60