Панчо Дорев със съпругата му

Панчо Дорев със съпругата му

Българският юрист, депутат в Османския парламент, дипломат и изследовател Панчо Дорев със съпругата му Ядвига. Снимката е направена в Солун през 1908 г. Съхранява се в БИА на НБКМ със сигнатура С V 1088.

Българска девойка Василий Григорович – Барский
59 of 60