Надгробен кръст

Надгробен кръст

Надгробен кръст на Димитър Тъпков в католическото гробище в Солун. Личен архив на Юра Константинова

Цар Фердинанд в Солун Учредителен конгрес на Народно-федеративната партия
56 of 60