Първият випуск на Солунската мъжка гимназия

Първият випуск на Солунската мъжка гимназия

Учители и ученици от първия випуск на Солунската мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Съхранява се в БИА на НБКМ със сигнатура С І 5327.

Георги Кандиларов и семейството му Българска мъжка гимназия
45 of 60