Първите ученици на Американското земеделско училище

Първите ученици на Американското земеделско училище

Първите ученици на Американското земеделско училище в Солун са сираци, загубили родителите си по време на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г.

Снимката е публикувана в Ch. W. Draper, The American Farm School of Thessaloniki.A Family Album, New York & Thessaloniki, 1994.

Портрет на Димитър К. Тъпков Сграда в Американското земеделско училище в Солун
42 of 60