Социалистическата организация

Социалистическата организация

Българската социалистическа организация в Солун, 1910 г. 

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 2.

Ученици от квартала "Пирги" Касапският еснаф
23 of 60