Празник в Бешчинар

Празник в Бешчинар

Българи, празнуващи Първи май в солунската градина „Бешчинар“ вероятно през 1908 г. 

Снимката се съхранява в ЦДА,ф. 771К, оп. 1, а.е. 203, л. 1.

Масони в Солун Детски хор
18 of 60