Ученички и преподавателки от Френския колеж в Солун

Ученички и преподавателки от Френския колеж в Солун

Снимка на Елена Атанасова Мангърова със съученички и преподавателки от Френския колеж в Солун. Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 242, л. 4.

Сградата на образцовото училище Дамян Груев
14 of 60