Сградата на образцовото училище

Сградата на образцовото училище

Снимка на сградата на Българското начално училище в Солун, дарена от Георги Шопов.
Снимката се съхранява в: НА–БАН, ф. 41К, оп. 1, а.е. 307, л. 1

Революционери около буре с бира Ученички и преподавателки от Френския колеж в Солун
13 of 60