Д-р Христо Татарчев

Д-р Христо Татарчев

Д-р Христо Татарчев (1869–1952) – лекар, революционер, един от основателите на ВМОРО. София, [1903 г.].

Снимката се съхранява в: ЦДА, Фототека „Б“, оп. 10, а.е. 14850, л. 1.

Дамян Груев Масони в Солун
16 of 60