Първият випуск на Солунската българска мъжка гимназия

Първият випуск на Солунската българска мъжка гимназия

Георги Кандиларов, Божил Райнов и ученици от първия випуск на Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. София, 1926 г. Съхранява се в БИА на НБКМ със сигнатура С І 5334.

Българска мъжка гимназия Османска пощенска картичка
47 of 60