Ученици от Солунската българска мъжка гимназия

Ученици от Солунската българска мъжка гимназия

Снимка на ученици от Солунската мъжка гимназия с техни учители. На първия ред четвъртият отляво е Тома Трушков, а първият отдясно на същия ред е К. Патронев. РИМ-Благоевград, инв. № 2.4.776.

Велика Железарова Хаджистоянова като учителка в Солунската девическа гимназия през 1906-1909 г. Ученички от випуск 1902 г. с преподаватели
3 of 60