Василий Григорович – Барский

Василий Григорович – Барский

Руският поклонник, пътешественик и публицист Василий Григорьевич Григорович – Барский, който пръв по време на пътуването си до Света гора през 1726-1727 г. пише за българите като за отделна народност в Солун.

Панчо Дорев със съпругата му
60 of 60