Детско музикално дружество

Детско музикално дружество

Участници в детското музикално дружество "Славейче", Солун, 1911-1912.

Публикувана в: Македония в образи, София, 1919. НБКМ - Гр38.

Вардарската порта Учредителен конгрес
37 of 60