Затворът Еди куле

Затворът Еди куле

Крепостта Еди куле (Седем кули) е използвана в късния османски период като затвор. В нея след войни, въстания и терористични акции са затваряни българи от Солунски вилает.

Публикувана в: VAN DEN BRULE, Alfred. L’Orient Hellène. Grèce-Crète-Macédoine, Paris, Félix Juven [1907].

Предоставена ни от: http://el.travelogues.gr/ 

Архимандрит Евлоги посреща българските принцове Карта на Солун от ΧΙΧ в.
34 of 60