Касапският еснаф

Касапският еснаф

Празненство на българския касапски еснаф в градината „Бешчинар“ в Солун през 1906 г. 

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 7.

Социалистическата организация Празненство на българските еснафи
24 of 60