Събития

На 17 май 2017 г. се проведе работна среща и обучение на екипа на проект "Солун и българите: история, памет, съвремие". На нея беше уточнен начина на описвание на издирените по проекта документи. Членовете на научния колектив бяха обучени да работят самостоятелно със сайта на проекта.

 

На 1 април 2017 г. в зала „Стефан Гечев” на посолството на Република Гърция се състоя конференция на тема: „Търговци и предприемачи на Балканите през ХІХ и ХХ век: от икономическа дейност към културно общуване”. На нея доц. Юра Константинова изнесе доклад за търговците в Солун през 60-те години на ХІХ в. и представи проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие”.

На 29 март 2017 г. в София се проведе международен семинар по темата на проекта. Наши гости бяха проф. Олга Кациарди – Херинг от Атинския университет „Й. Каподистриас” и д-р Мария Литина от Образователната фондация на Националната банка на Гърция. На семинара проф. Кациарди – Херинг изнесе лекция на тема: „Port cities in Eastern Mediterranean, 18-19 cent.: а typology particularly on the cases of Trieste, Smyrna, Thessaloniki”. Презентацията й може да видите тук

На 9 март 2017 г. от 13 ч. в сградата на ИБЦТ беше проведен вътрешен семинар по темата на Проекта. На него бях обсъдени принципите, по които ще се изгражда базата данни, методологията на изследванията и административни въпроси.

На 2 март 2017 г. от 18 ч. в зала 233 на ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски” проф. дин Рая Заимова изнесе публична лекция на тема „Солунските униати”. Лекцията, организирана от Центъра за междукултурна комуникация и медиация, е част от цикъла „Споделени мисли за религиозното разнообразие” и на нея освен студенти и докторанти, присъстваха и заинтересовани от темата граждани.

Страница 5 от 5

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене