Събития

Представяне във Велико Търново

На 31 октомври 2017 г. по повод празника на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" беше проведена ХII научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие". По покана на доц. Гергана Георгиева, ръководител на Центъра по българистика при ВТУ, в специален панел в началото на конференцията беше представен проектът "Солун и българите: история, памет съвремие". Доц. Юра Константинова представи концепцията на проекта и неговата историческа част, д-р Маламир Спасов говори за връзката между история и памет, а д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята и съвременните предизвикателства пред Солунския кинофестивал.

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене