Събития

История на лазаристката мисия

На 13 март 2018 г. проф. Рая Заимова откри лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК на ИБЦТ с презентация на тема "История на лазаристката мисия в Македония (1839-1939)" и нейният автор". В нея проф. Заимова представи неизвестния до сега френскоезичен текст на отец Артур Друлез от католическия орден на лазаристите, който осветлява редица непознати страни от католическата пропаганда и католическото образование на българите в Османската империя и Гърция. На лекцията беше представена и едноименната книга, издадена като резултат от Проекта ни.

На лекцията присъства и наследничка на католическия български епископ Лазар Младенов, която обеща да сподели с нас семейната си история.

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене