Събития

Градска култура на Балканите

На 18 и 19 май 2018 г. в зала Компас на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се състоя международна научна конференция на тема "Градска култура на Балканите". Съорганизатори на форума бяха проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Събитието събра специалисти с различен професионален профил, които работят на широкото поле на градските изследвания. Задълбочените доклади, интересните дискусии и разнообразието на представените теми породиха нови идеи и създадоха връзки между представители на различни институции и направления в хуманитаристиката.  

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене