Разкажете ни

Разкажете ни

В своето минало човек се чувства у дома си. Вярваме, че е така, не само защото го е казал Набоков – знаем го от собствен опит. Миналото е неделима част от нашия Аз. Всеки миг от съществуването си ние сме сбор от всички наши минали моменти, резултат от всички наши минали преживявания. Не може да има „аз съм“ без „аз бях“.

За древните гърци да забравиш миналото било равно на смърт, защото загубата на памет разрушава личността на човека и така лишава неговия живот от смисъл. Онези, които нямат спомени, са мъртви, тъй както мъртвите нямат спомени. Всяка смърт естествено заличава безброй спомени, но историята е потенциално безсмъртна – поне записаната, поне в рамките на цивилизацията.
Като отделни човешки същества, ние винаги се стремим да открием връзка между нашите лични спомени и едно по-общо минало, сиреч търсим своето място в колективната памет и обществената история. Историята зависи от паметта и спомените съдържат в себе си история. Ние обогатяваме историята, добавяйки към нея спомените си – нашата лична и наследена памет, а тя, историята, на свой ред обогатява нас с непостижимия иначе превъзхождащ индивида смисъл на достойното минало.

Върнете се у дома – в миналото си – и ни разкажете какво виждате! Разкажете ни Вашата лична история, споделете стара снимка или забравен документ, покажете ни Вашето семейно дърво или просто попълнете анкетата! Станете част от една по-голяма история! Ние имаме нужда от Вашите спомени, тъй както Вие – от нашата памет. За да ни има и след нас.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене