Българи разказват

Българската гимназия в Солун след 140 години

Публикуваме писмото и снимки, изпратени ни от българка, която живее близо до мястото, където се е намирала Българската мъжка гимназия в Солун

Здравейте, живея близко до училището и ми доставя огромно удоволствие сутрин да срещам съседи, които си водят децата на училище и на въпроса: "И в кое училище учи?" (на този ъгъл има 2) ми показват и казват: "Ей там". ....

И тук се усмихвам... "Аха....в българското..." След изумени и разочаровани погледи им показвам табелата.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене