Други

Из книгата на Хенри Ноел Брейлсфърд

Описание на населението на османския Солун и бомбените атентати на гемиджиите, публикувани в книгата на Хенри Ноел Брейлсфорд, Македония. Нейните народи и тяхното бъдеще 

Книгата е издадена за пръв път през 1906 г., а поместените тук страници са от първото ѝ българско издание, осъществено през 2013 г. от институт "България-Македония" с финансовата помощ на г-н Джордж Лебамов

 

Описание на град Солун

 

За атентатите на гемиджиите

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене