Нуждата от храм

Вид: Писмо

От/до: йеромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф I

Относно: необходимостта от издигане на българска църква в Солун

Дата: 28 февруари 1907 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 140–141.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене