Демография

Вид: Заявление

От: Петър Далкалъчев и Мет. Караджов, бежанци от Солун, до МНП

Относно: искат да се издаде зрелостно свидетелство на дъщерите им Лиза Петър Далкалъчева и Калина М. Караджова от Солун, които са учили в Пета девическа гимназия в София до края на 1943 г., а след това се върнали в Солун заради бомбардировките

Дата: 30 октомври 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 359, л. 3

Вид: Пътен лист на емигранта от Солун - Кирил Димитриев Тъпков 


Относно: Пътен лист на емигранта от Солун - Кирил Димитриев Тъпков, живущ в София, да измине пътя от София до Солун през Ниш и Гевгели и обратно до София през Бургас и Варна


Дата: септември 1923 г.  


Хранилище: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова. 

 

 

Вид: Пътен лист     

Относно: Разрешително на Василка, Глория и Христина Тъпкови за емиграция от Солун през Дедеагач до София, издаден по силата на  Конвенцията между България и Гърция за взаимно изселване

Дата: септември 1923 г.  

Хранилище: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

 Вид: облигация за Българския държавен 6% заем от 1923 г. 

Относно: обезщетяване на българските изселници от Гърция

Дата: 1923 г.

Хранилище: личен архив на Румяна Прешленова

Вид: Документ за кръщения

От: униатския свещеник Иван Георгов

Относно: кръщения на децата на Василиса Мирчева и Димитър Тъпков

Дата: 4 септември 1923 г.

Хранилище: Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Paroisse de Thessalonique, dossier 5 Certificats de marriage étrangers et bulgares (fin XIXe - début XXe)

Вид: преброяване

От: Комисия по преброяването, област Солун

Относно: брой на населението в гр. Солун по националност

Дата: 28 април 1913 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΓΔΜ, φάκελος 27β

Вид: Статистика
От: Васил Кънчов
Относно: населението на Солун
Година: 1900 г.
Източник: В. Кънчов, Македония, Етнография и статистика, София, 1996, с. 140

Вид: преброяване

Относно: брой на населението в гр. Солун по националност

Година: 1890 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΓΔΜ, φάκελος 45

Страница 1 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене