Статистика, 1913 г.

Вид: преброяване

От: Комисия по преброяването, област Солун

Относно: брой на населението в гр. Солун по националност

Дата: 28 април 1913 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΓΔΜ, φάκελος 27β

GRGSA IAM

GRGSA IAM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене