Демография

Конвенция между България и Гърция за доброволно и взаимно изселване на малцинствата от 27 ноември 1919 г.

 Вид: облигация за Българския държавен 6% заем от 1923 г. 

Относно: обезщетяване на българските изселници от Гърция

Дата: 1923 г.

Хранилище: личен архив на Румяна Прешленова

Конвенцията между България и Гърция за доброволно и взаимно изселване на малцинствата е подписана в Ньойи на Сена край Париж непосредствено преди подписването на мирния договор там на 27 ноември 1919 г. Въз основа на тази конвенция впоследствие се изселват българите от Гърция и гърците от България. За обезщетяването на българските изселници от Гърция се сключва Българският държавен 6% заем от 1923 г.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене