Демография

Неофит Бозвели за населението на Солун

Вид: учебник "Краткое политическое землеописание"

Автор: Неофит Бозвели

Относно: населението на гр. Солун

Година: 1835 г.

Хранилище: БИА на НБКМ, сигнатура Ст 35.29 ХIII

 

©2019 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене