Демография

Неофит Бозвели за населението на Солун

Вид: учебник "Краткое политическое землеописание"

Автор: Неофит Бозвели

Относно: населението на гр. Солун

Година: 1835 г.

Хранилище: БИА на НБКМ, сигнатура Ст 35.29 ХIII

 

Търсене