Вид: Изложение

От/до: от Ангел Петров до [ген. Теодосий Даскалов] – министър на войната на Царство България

Относно: посещението му на българо-германското и българо-английското гробище в Солун през 1938 г., със сведения за състоянието на гробищата, имената на погребаните в тях войници и с препоръки за поддържането им.

Дата: 12 юли 1940 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 1150К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–3.

Вид: Завещание

От: Димитър К. Тъпков

Относно: Завещание на Димитър К. Тъпков

Година: 1897

Хранилище: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

 

Вид: Писмо

От/до: от Българската църковна община в Солун до Българската екзархия

Относно: закупуването на място за гробища във Вардарската махала със светогорски помощи.

Дата: 1 май 1890 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 41, л. 42.

Търсене