Гробища

Състояние на военните гробища

Вид: Изложение

От/до: от Ангел Петров до [ген. Теодосий Даскалов] – министър на войната на Царство България

Относно: посещението му на българо-германското и българо-английското гробище в Солун през 1938 г., със сведения за състоянието на гробищата, имената на погребаните в тях войници и с препоръки за поддържането им.

Дата: 12 юли 1940 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 1150К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–3.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене