Гробища

Гробищата във Вардарската махала

Вид: Писмо

От/до: от Българската църковна община в Солун до Българската екзархия

Относно: закупуването на място за гробища във Вардарската махала със светогорски помощи.

Дата: 1 май 1890 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 41, л. 42.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене