Гробища

Погребване на гърци в българските гробища

Вид: Писмо

От/до: Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун до Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: извършването на погребения на гръцки бежанци в българските гробища в „Кукуш махала“.

Дата: 14 юли 1914 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 1.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене