Гробища

Завземане на българските гробища и параклис

Вид: Рапорт

От/до: Тодор Недков – български царски генерален консул в Солун до д-р Васил Радославов – министър-председател, министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: изравянето на българските гробове в централните български гробища в Солун и завземането на гробищната църква-параклис „Св. Павел“ от гърците

Дата: 22 септ. 1914 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 2–3.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене