Община

Свидетелство за бедност

Вид: Свидетелство за бедност
От: Енорийски свещеник Хр. Шумаров
Относно: Тежкото материално състояние на семейството на Мария Йованова
Дата: 22 юли 1910 г.
Хранилище: Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене