Община

Учредяване на българската община

Вид: Писмо

От/до: солунските българи до екзарх Йосиф I

Относно: учредяването на нова българска църковна община в град Солун

Дата: 9 юни 1880 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 246к, оп. 1, а.е. 8, л. 5.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене