Имоти

Имоти от чаршията на Солун - 4

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 12 имота вероятно на българи на булеварди „Паша капъсъ” и „Келемерийе капъсъ” от чаршията.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

 

Имоти на:

булевард „Паша капъсъ” – Яноли син на Димитри от махала „Свети Танас”; Георги син на Яни от махала „Свети Никола”

булевард „Келемерийе капъсъ” - Георги син на Яни от махала „Свети Никола”

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене