Поминък

Реклама на търговска къща Шавкулови

Вид: Реклама

От: Българска търговска къща на братя Шавкулови

Относно: новооткрития клон на търговската къща в Марсилия

Година: 1909 г.

Източник: вестник "Отечество" бр. 13/1909. НБКМ Ск В 1816/1909

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене