Поминък

Реклама на търговска къща Баялцалиеви

Вид: реклама

От: Българска търговска къща Г. Баялцалиев Синове

Относно: внос на музикални инструменти и велосипеди в Солун

Година: 1909 г.

Източник: вестник "Отечество" бр. 13/1909. НБКМ Ск В 1816/1909

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене