Поминък

Съобщение от БНБ

Вид: Съобщение

От/до: Българска народна банка до Василка Д. Тъпкова

Относно: необходимостта да прехвърли влога си от Банк Отоман, Солун, в Банк дьо Грес, Атина. 

Дата: 2 май 1939 г.

Хранилище: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене