Поминък

Сведения за занаятчии в Солун за 1886 г.

Вид: Годишника на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 9, с. приложение 5-6

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за занаятчии в Солун, които участват в управлението на различни гилдии и вероятно са българи

Дата: 1886 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

 

Занаятчийско сдружение

Кехая

Главен майстор

Член

Посредник

Файтонджии

   

Йован

 

Дюлгери

 

Андон калфа

Кузман Томан

 

Гроздари

 

Димитри Гeорги

   

Джегерджии

Яноли Гeорги

Янко Атанас

Ангели Атанас, Гошо Йовано

Димитри Михаил

Парфемюрести

Стефан Апостол

Христо Гeорги

Димитри хаджи Яни

Гeорги Димитри

Продавачи

Хаджи Йован

Йован син на Димитри

Никола Трайко

Стефо Влахо

Бояджии

Хаджи Тодори

Лигор Никола

Димитри Никола

Андон Христо

Казанджии

Андон Димитри

Кантарджъ Андон

Никола Димитри

Костадин Христо

Въглищари

 

Петре Анастас

   

Кюрекчии

Христо Маркооглу

Сотир Димитри

Панайот Манол

Антон Христо

Солари

Марко Танас

     

Производители на кисело мляко

     

Трайко

Мелничари

Васил

Михал

Константи

Ставри

Производители на сърма

Гeорги Никола от Крушово

Анастас Димитри

Янаки Никола

Трайчо Петре

Шивачи

   

Анастас Стоянов

 

Шекерджии

 

Христо Яно

 

Атанас

Касапи

 

Стамо Димитри

 

Панайот Костадин

Бакали

 

Никола Гeорги

Атанас и Ангел

Атанас Яни

Фурнаджии

Тома Бале

 

Костадин Йорги, главен калфа

 
©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене