Книжовност

Вид: Двуседмично политико-обществено и литературно списание 

От: под редакцията на Г. Баджаров, Б. Мончев, А. Разбойников, Ст. Симеонов и К. Пърличев

Относно: програмата на списанието, от което излизат общо 15 броя.

Дата: 1 декември 1911 г.

Хранилище: Централна библиотека на БАН, сигратура ВМ-II-3/49

Вид: Списание за месечен политически, социален и културен преглед "Начало"

От: Никола Харлаков, Ангел Томов

Относно: Представя възгледите на левицата в българското освободително движение в Османската империя. Излиза в София и в Солун в периода 1908-1912 г.

Дата: април 1909 г.

Хранилище: СУ - УБ Централна библиотека, сигнатура Сп I 1966

 

Вид: Буквар по турски за българските училища в Турция
От: Абдул Азим
Относно: обучението по турски език в българските училища в Османската империя
Година: 1906
Хранилище: Централна библиотека на БАН, Бс VІ 843а

Вид: Писмо
От/до: от Димитър В. Манчов до екзарх Йосиф I
Относно: решението му да отвори книжарница в Солун и с молба към Българската екзархия за отпускане на кредит в размер на 200–300 турски лири.
Дата: 17 дек. 1882 г.
Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15в, л. 81.

Вид: Български календар
От: Книжарница на Д. В. Манчов
Относно: ученически календар с полезни данни и съвети
Година: 1875
Хранилище: БИА на НБКМ, ф. 378, а.е. 1, л.17-18

Вид: Руско-френски речник

От: А. Е. Шмид

Относно: книгите в библиотеката на Димитър К. Тъпков в Солун

Година: 1871 г.

 Източник: личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Солун - вестник за земеделски, търговски и разни други съобщения 

От: уникален брой на вестника на български език, подарен от фабриканта Наум Гьондов на директора на Етнографския музей през 1923 г.

Относно: списването на първия солунски вестник и на български език в периода 1869-1871 г. 

Дата: 10 декември 1870 г.

Хранилище: Софийски университет - Централна университетска библиотека, сигнатура В28

Страница 1 от 2

Търсене