Книжовност

Вид: Закон Божи за Трето отделение на основните училища (според новата, от 1911 г., Екзархийска програма), издаден в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Никола Хр. Петлешков

Относно: Обучението по религия

Дата: 1911 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 285370

Вид: Двуседмично политико-обществено и литературно списание 

От: под редакцията на Г. Баджаров, Б. Мончев, А. Разбойников, Ст. Симеонов и К. Пърличев

Относно: програмата на списанието, от което излизат общо 15 броя.

Дата: 1 декември 1911 г.

Хранилище: Централна библиотека на БАН, сигратура ВМ-II-3/49

Вид: Отечествознание за четвърто отделение на основните училища (според новата, от 1911 г., Екзархийска програма), издадено в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Георги Стоянов, В. Чалъков

Относно: Познания за околния свят

Дата: 1911 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 284935

Вид: Списание за месечен политически, социален и културен преглед "Начало"

От: Никола Харлаков, Ангел Томов

Относно: Представя възгледите на левицата в българското освободително движение в Османската империя. Излиза в София и в Солун в периода 1908-1912 г.

Дата: април 1909 г.

Хранилище: СУ - УБ Централна библиотека, сигнатура Сп I 1966

 

Вид: Учебник по смятание за Второ отделение на първоначалните училища, отпечатан в Солун и Прилеп от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Атанас Наумов

Относно: Обучението по математика

Дата: 1907 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 735430

Вид: Учебник по български език за Трети клас, издаден в Солун от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Димитър Мирчев

Относно: Обучението по майчин език

Дата: 1906 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 81974

Вид: Буквар по турски за българските училища в Турция
От: Абдул Азим
Относно: обучението по турски език в българските училища в Османската империя
Година: 1906
Хранилище: Централна библиотека на БАН, Бс VІ 843а

Вид: Учебник но смятание за Четвърто отделение на първоначалните училища, издаден в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Димитър Иванов

Относно: Обучението по математика

Дата: 1905 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 285489

Страница 1 от 4

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене