Книжовност

Вид: Буквар, единадесето издание, отпечатан в Солун от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Атанас Наумов

Относно: За начално ограмотяване

Дата: 1905 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 86890

Вид: Читанка за Първо отделение, осмо издание, отпечатана в Солун в книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Атанас Наумов

Относно: Обучение в прочит

Дата: 1905 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 1703

Вид: Сметница за Първо отделение, издадена в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: А. М. Битраков

Относно: Обучението по математика

Дата: 1899 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 735433

Вид: Порт-Тарскон или последните приключения на знаменития Тартарен, издадено в Солун от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cie

От: Alphonse Daudet (превод от френски език Н. Димчев)

Относно: Приключенска новела

Дата: 1898 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 103304

Вид: Разкази за деца, издадени в Солун и Прилеп от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe и в Пловдив от печатницата на Хр. Данов

От: Евтим Ангелов Спространов

Дата: 1896 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 4772

Вид: Трета книжка по смятание за Трето отделение на първоначалните училища, издадена в Солун от М. Максимович

От: Фр. Рицар Момчик (превод от чешки, нареден според програмата на българските училища в Турската империя)

Относно: Обучението по математика

Дата: 1892 г.

Хранилище: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 735432

Вид: Списание

От: Коне Самарджев

Относно: прочит на белетристично, техническо, научно и забавно съдържание

Година: 1889 г.

Източник: личен архив Тъпкови и Рая Заимова 

Вид: Читанка за обучение в прочит [за] Второ отделение, издадена в Солун от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Тодор Поппетров Икономов

Относно: Обучение в прочит

Дата: 1888 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 60217

Търсене